Kredyt refinansowy

Chcesz zamienić dotychczasowy kredyt na tańszy? Możesz to uczynić korzystając z pomocy doradcy finansowego.

Jeśli dotychczasowe warunki nie są satysfakcjonujące, a obecny kredyt został zaciągnięty kilka lat temu, to dzięki wzrostowi cen i zmianom ofert w bankach prawdopodobnie uda się znaleźć kredyt na zdecydowanie lepszych warunkach niż dotychczasowe.

Refinansując kredyt mieszkaniowy dodatkowo możemy także skonsolidować inne zobowiązania (karty kredytowe, pożyczki gotówkowe) co spowoduje znaczące obniżenie miesięcznych płatności.

Wymagane dokumenty

  • dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zeznanie podatkowe, umowy zlecenia,
  • dokumenty dotyczące celu kredytowania, np. umowa refinansowanego kredytu, zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu, opinia o kredycie,
  • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu, np.: odpis Księgi Wieczystej.

Mogą się one różnić w zależności od źródła dochodu i celu kredytowania.

Nasz doradca szczegółowo ustali listę dokumentów wymaganych w konkretnej sytuacji.

Dodaj komentarz

  • Facebook