Odszkodowania

votum s.a.

VOTUM S.A. to największa w Europie Środkowo-Wschodniej kancelaria odszkodowawcza. Istotą działalności spółki jest pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Pozostający do dyspozycji klientów doradcy odszkodowawczy zapewniają profesjonalną obsługę prawną zarówno w postępowaniach polubownych, jak i na drodze sądowej. Firma nie pobiera od klientów opłat wstępnych – jej wynagrodzenie uzależnione jest od efektów działań sztabu specjalistów.

Dziś VOTUM S.A. to spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a efektywność jej działań potwierdza ponad 100 tysięcy klientów.

NASI KLIENCI

 • pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym,
 • pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, przy pracy oraz innych,
 • pomagamy osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny,
 • pomagamy bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą,
 • pomagamy nawet do 20 lat od zdarzenia,
 • pomagamy także przed zakończeniem postępowania karnego,
 • pomagamy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

NASZA USŁUGA

 • ustalamy we własnym zakresie zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku,
 • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
 • precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty,
 • zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń.

NASZA UMOWA

 • umowę zawieramy dopiero po przeanalizowaniu dokumentacji przez specjalistów,
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, działamy według zasady: najpierw Twoje odszkodowanie, potem nasze honorarium,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów leczenia,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów pogrzebu,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie nieskapitalizowanych rent,
 • nie zawieramy ugód bez zgody naszych Klientów,
 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty,
 • umożliwiamy prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego.

Przedstawiciel Regionalny: Robert Rychlewski tel. 607 316 969

Dodaj komentarz

 • Facebook