Majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie, dom, inne budynki niemieszkalne na wypadek różnych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, dewastacja, zalanie stłuczenia, powódź, zalanie.

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

  • Facebook